sobota, 29 marca 2008
[chciałbym się obudzić...]

chciałbym się obudzić
w miejscu bez murów i ścian

chciałbym się obudzić
w miejscu bez trosk i kłamst

chciałbym się obudzić
w miejscu bez lęków i ran

chciałbym się obudzić
ale to nie jest sen...